EMD - Billing

Rozliczenia

System EMD Billing umożliwia placówkom opieki zdrowotnej prowadzenie rozliczeń udzielonych świadczeń zarówno z pacjentem prywatnym, komercyjnym, jak i z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z wykorzystniem standardu HL7, wszystkie dane niezbędne do rozliczeń są przesyłane bezpośrednio z systemu informacji radiologicznej (RIS) do Systemu Billing w czasie rzeczywistym.

Intuicyjny interfejs i zastosowanie nowoczesnych technologii projektowania systemu gwarantuje prostą i szybką obsługę rozliczeń.

System EMD Billing jest w pełni konfigurowalny do potrzeb poszczególnych klientów.

Kontrola udzielonych świadczeń

Łatwa analiza wszystkich danych dotyczących fakturowania. Konfigurowalna funkcja weryfikacji jakości gromadzonych danych. Możliwość stosowania rabatów, współpłatności i kampanii promocyjnych. Automatycznie generowane sugestie rozliczeniowe mogą być ręcznie zatwierdzone bądź skorygowane.

Obsługa fiskalna pacjentów prywatnych

Obsługa fiskalna świadczeń prywatnych z możliwością wydruku paragonów i raportów dobowych.

Dokumenty sprzedaży

Wystawianie i drukowanie faktur VAT, faktur korygujących i innych dokumentów sprzedaży z możliwością zapisu w formie elektronicznej (np. do plików Excel, pdf).

 

System EMD Billing umożliwia prowadzenie rozliczeń zarówno z pacjentem prywatnym, instytucjami komercyjnymi, jak i z Narodowym Funduszem Zdrowia

NFZ

System EMD Billing oferuje pełną zgodność z wymaganiami Ministerstwia Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie sprawozdawczości AOS (Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej). System dopasowuje kody wykonanych procedur do słownika NFZ.

Proces rozliczeń jest optymalizowany poprzez użycie różnorodnych reguł weryfikacji, włączając automatyczne potwierdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta (weryfikacja pacjentów w systemie eWUŚ).

EMD Billing zapewnia współpracę ze wszystkimi systemami OW NFZ.

Kontrola udzielonych świadczeń

Kontrola udzielonych świadczeń na rzecz NFZ; dane statystyczne, rozliczeniowe, status rozliczenia.

Sprawozdawczość elektroniczna

Generowanie raportów statystycznych wraz z importem raportów zwrotnych.

Rozliczenia z NFZ

Wystawianie faktur i korekt z importowanych szablonów oraz do punktu umowy. Kontrola limitów.

Sprawozdawczość z list oczekujących

Automatyczne generowanie raportów z kolejek oczekujących.

Raporty finansowe i statystyki

Możliwość analizy wszystkich gromadzonych danych - kontrola sprzedaży i limitów, weryfikacja ubezpieczeń, raporty finansowe i statystyki.