epare®

epare® je inovatívne softwarové riešenie navrhnuté spoločnosťou EMD pre optimalizáciu práce zdravotnej záchrannej služby (ZZS).

epare® umožňuje lekárom a záchranárom vyplniť záznam o ošetrení pacienta na dotykovom tablete priamo v teréne.

epare® je každodenne využívaný stovkami vozidiel záchranných služieb v Európe, vrátane väčšiny vozidiel v Českej republike.

EMD v priebehu rokov získala neoceniteľné skúsenosti s vývojom ePaRe riešení pre rôzne záchranné služby a ich následnom prispôsobení pre potreby každého poskytovateľa. Poskytujeme plnohodnotné riešenie, ktoré zahŕňa vývoj, inštaláciu, zaškolenie a následnú dlhodobú podporu v lokálnom jayzku. EMD je jedna z mála spoločností, ktorej sa podarilo implementovať funkčný systém epare® vo viacerých krajinách, kde sú odlišné pracovné postupy a stupne integrácie. Ako spoločnosť máme predpoklady na to, aby sme sa stali lídrom v oblasti epare® v Európe.

rýchle, jednoduché, čitateľné, presné a úplné vyplnenie záznamu o ošetrení pacienta priamo v teréne

okamžitý prenos záznamu na centrálnu stanicu a / alebo do nemocnice umožňujúci efektívnejšiu terapiu pacienta

jednoduchú a presnú analýzu všetkých dát zozbieraných ZZS počas výjazdu

epare® funkcie

jednoduché užívateľské rozhranie pre rýchle zadávanie dát

plné prispôsobenie systému potrebám každého poskytovateľa ZZS

konečný záznam o ošetrení pacienta vyzerá totožne ako súčasná papierová verzia a je možné ho vytlačiť pre potreby odovzdania, prípadne archivácie

možnosť integrácie so systémom využívaným operačným strediskom, čo umožňuje aby telefonista zozbieral a poslal čo najviac údajov a poslal ich posádke ZZS ako súčasť dátovej vety

integrácia s defibrilátorom/monitorom, ktorá umožňuje pripojiť všetky hodnoty vitálnych funkcií, spolu s 12 zvodovým EKG k záznamu o ošetrení a okamžite ich odoslať do nemocnice

integrácia s ostatnými IT systémami, ako napríklad nemocničným informačným systémom (NIS), databázami poisťovní, účtovnými systémami, atď.

jednoduchá archivácia a analýza všetkých zozbieraných dát, umožňujúca kontrolu kvality, skladový manažment, štatistiky a iné nástroje vyvinuté osobitne pre potreby každej ZZS

jednoduché vzdialené monitorovanie a manažovanie systému, umožňujúce vykonávať update systému bez toho, aby boli tablety stiahnuté z obehu