EMD - PACS

Oferujemy system PACS (Picture Archiving and Communication Systems) niemieckiego producenta - firmy VISUS. Od 2000 roku firma VISUS specjalizuje się w rozwoju niezależnego od źródła obrazowania systemu PACS w standardzie DICOM. Posiada ponad 1000 instalacji na świecie.

VISUS jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań do zarządzania obrazami dla szpitali i praktyk specjalistycznych. Zakres zastosowań produktów z rodziny JiveX rozciąga się od rozwiązań oddziałowych PACS dla różnych medycznych specjalizacji, międzyoddziałowych rozwiązań klasy Enterprise PACS ze wsparciem dla teleradiologii, aż do skomplikowanych międzyszpitalnych rozwiązań sieciowych z przetwarzaniem w centrach danych. 

JiveX umożliwia realizację takich holistycznych rozwiązań, nie pomijając indywidualnych wymagań poszczególnych oddziałów. Koncepcja polega na dostarczaniu wszystkich niezbędnych aplikacji, na uniwersalnej platformie bazującej na nowoczesnej technologii Web, na każdą stację roboczą. Platforma ta obsługuje całą logistykę, od akwizycji obrazów, po dystrybucję obrazów i wyników z rozpoznaniem w formie cyfrowej, jak również dystrybucję cyfrowych radiogramów i archiwizację obrazów.

JiveX PACS

Nowoczesny system zarządzania obrazami dla wszystkich dziedzin medycyny

Koncepcje JiveX

Szpitale

Sieci szpitali

Pracownie diagnostyki

Zdrowie kobiet

Poradnie specjalistyczne

Telemedycyna

Rozwiązania JiveX

JiveX w radiologii

Zarządzanie obrazami radiologicznymi - od dystrybucji do archiwizacji

JiveX w mammografii

Łatwe zarządzanie obrazami, optymalizacja procesu opisu i archiwizacji

JiveX w ultrasonografii

Opisy badań ultrasonograficznych w codziennej pracy klinicznej

JiveX w radioterapii

Integracja oddzialów radioterapii z ogólnoszpitalną siecią obrazową

JiveX w endoskopii

Endoskopia w ogólnoszpitalnej sieci obrazowej

JiveX w kardiologii

Płynna praca w kardiologii - od opisu do archiwizacji

JiveX w ortopedii

Optymalizacja jakosci w ortopedii poprzez wsparcie IT w planowaniu i zarządzaniu obrazem

JiveX Reha

Wydajne zarządzanie danymi obrazowymi w ośrodkach rehabilitacyjnych

JiveX w salach operacyjnych

Zarządzanie obrazem na sali operacyjnej

JiveX Dental

Cyfrowe obrazy rentgenowskie – optymalizacja opieki nad pacjentem w stomatologii

JiveX Mobile and JiveX Web

Dostęp do danych w każdej chwili i z każdego miejsca

JiveX PDF Print Gateway

Cyfryzacja zamiast drukowania

Archiwum Medyczne JiveX

Archiwum danych obrazowych niezależne od producenta

JiveX Zintegrowane Obrazowanie

Ujednolicone Zarządzanie Obrazami dla wszystkich Oddziałów Szpitalnych

JiveX w EKG

Integracja urządzeń EKG z ogólnoszpitalną siecią obrazową

JiveX w teleradiologii

Komunikacja z lekarzami kierującymi oraz usługi teleradiologiczne

JiveX Data Center

Długoterminowa archiwizacja dla grup szpitali

JiveX w sieci oddzialów

Szybki i bezpieczny transfer danych obrazowych w sieciach rozległych

JiveX - cyfrowe archiwum

W pełni cyfrowy system wymaga zapisu różnych danych obrazowych